Scoring BIK

Poznaj nasze modele scoringowe

Opracowujemy modele scoringowe oceniające ryzyko kredytowe oraz ryzyko fraudowe zbudowane na zbiorach danych baz Biura Informacji Kredytowej.


Modele oceny ryzyka kredytowego klienta indywidualnego w naszej ofercie:

Model zbudowany jest na historii kredytowej klienta w sektorze bankowym. Model prognozuje prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnienia w spłacie na rachunkach kredytowych klienta powyżej 90 dni w kolejnych 12 miesiącach.

Model zbudowany jest na danych socjo-demograficznych z wniosków kredytowych klienta. Model prognozuje prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnienia w spłacie na rachunkach kredytowych klienta powyżej 90 dni w kolejnych 12 miesiącach.

Model zbudowany jest na historii kredytowej klienta w sektorze bankowym i pożyczkowym. Model prognozuje prawdopodobieństwo wystąpienia nadmiernego zadłużenia klienta.

Model zbudowany jest na historii pożyczkowej klienta w sektorze pożyczkowym. Model prognozuje prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnienia w spłacie na rachunkach pożyczkowych klienta powyżej 30 dni w kolejnych 6 miesiącach.

Model oceny ryzyka fraudowego klienta indywidualnego:

Modele zbudowane są na danych z Platformy Antyfraudowej BIK oraz na bazie historii rachunków kredytowych i pożyczkowych. Modele prognozują prawdopodobieństwo, że wniosek kredytowy lub pożyczkowy jest fraudowy.

Model oceny ryzyka kredytowego klienta instytucjonalnego:

Model zbudowany jest na historii kredytowej mikroprzedsiębiorcy w sektorze bankowym, pożyczkowy i leasingowym. Model prognozuje prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnienia w spłacie na rachunkach klienta powyżej 90 dni w kolejnych 12 miesiącach.

Jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów na temat naszej oferty – zapraszamy do kontaktu.


Szukasz rozwiązania dla swojej firmy?

Zamów kontakt z doradcą

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana